Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KULYK

Aktualność danych:

KULYK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (6 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 2460 osób, z czego:

1303

kobiety

1157

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.13.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1692. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

1784. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KULYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie2 mężczyzn

  • mazowieckie2 kobiety

  • pomorskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).