Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KUMELSKA

Aktualność danych:

KUMELSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: dolnośląskim (4 osoby), podlaskim (4 osoby), warmińsko-mazurskim (4 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 20 osób, z czego:

20

kobiet

Męska forma nazwiska to KUMELSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2949. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KUMELSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • podlaskie4 kobiety

  • śląskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie4 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).