Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KUMUR

Aktualność danych:

KUMUR – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (73 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 160 osób, z czego:

78

kobiet

82

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.95.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2891. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2851. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KUMUR w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • łódzkie7 mężczyzn, 11 kobiet

  • małopolskie8 mężczyzn, 12 kobiet

  • mazowieckie6 mężczyzn, 8 kobiet

  • pomorskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie10 mężczyzn, 8 kobiet

  • świętokrzyskie41 mężczyzn, 32 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).