Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KUPIDŁOWSKA

Aktualność danych:

KUPIDŁOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (36 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 79 osób, z czego:

79

kobiet

Męska forma nazwiska to KUPIDŁOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2890. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KUPIDŁOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie4 kobiety

  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie14 kobiet

  • podlaskie36 kobiet

  • śląskie5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie11 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).