Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KUPNICKI

Aktualność danych:

KUPNICKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (38 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 107 osób, z czego:

4

kobiety

103

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to KUPNICKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2965. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2830. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KUPNICKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie38 mężczyzn

  • lubuskie13 mężczyzn

  • małopolskie5 mężczyzn

  • opolskie3 mężczyzn

  • śląskie9 mężczyzn

  • zachodniopomorskie13 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).