Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KUROPKA

Aktualność danych:

KUROPKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (98 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 239 osób, z czego:

115

kobiet

124

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.93.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2854. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2809. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KUROPKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie50 mężczyzn, 47 kobiet

  • mazowieckie5 mężczyzn, 7 kobiet

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • śląskie6 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie54 mężczyzn, 44 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).