Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KWAŚNICKA

Aktualność danych:

KWAŚNICKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (54 osoby).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 283 osoby, z czego:

283

kobiety

Męska forma nazwiska to KWAŚNICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2686. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KWAŚNICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie49 kobiet

 • kujawsko-pomorskie20 kobiet

 • lubelskie11 kobiet

 • lubuskie12 kobiet

 • łódzkie2 kobiety

 • małopolskie9 kobiet

 • mazowieckie8 kobiet

 • opolskie54 kobiety

 • podkarpackie24 kobiety

 • pomorskie14 kobiet

 • śląskie37 kobiet

 • warmińsko-mazurskie2 kobiety

 • wielkopolskie3 kobiety

 • zachodniopomorskie13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: