Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KWAŚNICKI

Aktualność danych:

KWAŚNICKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (62 osoby).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 293 osoby, z czego:

293

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to KWAŚNICKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2640. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KWAŚNICKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie51 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie15 mężczyzn

 • lubelskie9 mężczyzn

 • lubuskie13 mężczyzn

 • małopolskie13 mężczyzn

 • mazowieckie13 mężczyzn

 • opolskie62 mężczyzn

 • podkarpackie29 mężczyzn

 • pomorskie18 mężczyzn

 • śląskie30 mężczyzn

 • wielkopolskie5 mężczyzn

 • zachodniopomorskie15 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).