Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KWAŚNIEWSKA

Aktualność danych:

KWAŚNIEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (594 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 5035 osób, z czego:

5035

kobiet

Męska forma nazwiska to KWAŚNIEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

382. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KWAŚNIEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie263 kobiety

 • kujawsko-pomorskie559 kobiet

 • lubelskie178 kobiet

 • lubuskie109 kobiet

 • łódzkie364 kobiety

 • małopolskie319 kobiet

 • mazowieckie570 kobiet

 • opolskie61 kobiet

 • podkarpackie103 kobiety

 • podlaskie28 kobiet

 • pomorskie311 kobiet

 • śląskie383 kobiety

 • świętokrzyskie310 kobiet

 • warmińsko-mazurskie143 kobiety

 • wielkopolskie594 kobiety

 • zachodniopomorskie294 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL