Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KWAŚNIOWSKA

Aktualność danych:

KWAŚNIOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (65 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 168 osób, z czego:

168

kobiet

Męska forma nazwiska to KWAŚNIOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2801. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KWAŚNIOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie14 kobiet

  • kujawsko-pomorskie4 kobiety

  • małopolskie65 kobiet

  • opolskie6 kobiet

  • podkarpackie10 kobiet

  • śląskie28 kobiet

  • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).