Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KWAŚNIOWSKI

Aktualność danych:

KWAŚNIOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (63 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 145 osób, z czego:

145

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to KWAŚNIOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2788. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KWAŚNIOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie15 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn

  • małopolskie63 mężczyzn

  • opolskie6 mężczyzn

  • podkarpackie9 mężczyzn

  • śląskie25 mężczyzn

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).