Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KWACZ

Aktualność danych:

KWACZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (53 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 219 osób, z czego:

108

kobiet

111

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.97.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2861. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2822. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KWACZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn, 7 kobiet

  • lubelskie7 mężczyzn, 5 kobiet

  • lubuskie5 mężczyzn, 7 kobiet

  • mazowieckie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • opolskie10 mężczyzn, 6 kobiet

  • pomorskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie13 mężczyzn, 11 kobiet

  • wielkopolskie27 mężczyzn, 26 kobiet

  • zachodniopomorskie16 mężczyzn, 17 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).