Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KWAPIŚ

Aktualność danych:

KWAPIŚ – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (37 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 45 osób, z czego:

20

kobiet

25

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.8.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2949. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2908. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KWAPIŚ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie22 mężczyzn, 15 kobiet

  • mazowieckie5 kobiet

  • pomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).