Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KWAPIK

Aktualność danych:

KWAPIK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (52 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 139 osób, z czego:

73

kobiety

66

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.11.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2896. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2867. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KWAPIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • opolskie12 mężczyzn, 16 kobiet

  • śląskie28 mężczyzn, 24 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).