Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KWAPISIŃSKA

Aktualność danych:

KWAPISIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: dolnośląskim (10 osób), świętokrzyskim (10 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 37 osób, z czego:

37

kobiet

Męska forma nazwiska to KWAPISIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2932. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KWAPISIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie7 kobiet

  • opolskie5 kobiet

  • świętokrzyskie10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).