Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KWAPISZEWSKA

Aktualność danych:

KWAPISZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (79 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 293 osoby, z czego:

293

kobiety

Męska forma nazwiska to KWAPISZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2676. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KWAPISZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie24 kobiety

 • kujawsko-pomorskie25 kobiet

 • lubelskie10 kobiet

 • lubuskie5 kobiet

 • łódzkie79 kobiet

 • małopolskie3 kobiety

 • mazowieckie25 kobiet

 • pomorskie8 kobiet

 • śląskie4 kobiety

 • świętokrzyskie10 kobiet

 • warmińsko-mazurskie10 kobiet

 • wielkopolskie59 kobiet

 • zachodniopomorskie21 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).