Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KWAPNIEWSKA

Aktualność danych:

KWAPNIEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (86 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 103 osoby, z czego:

103

kobiety

Męska forma nazwiska to KWAPNIEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2866. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KWAPNIEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie3 kobiety

  • małopolskie86 kobiet

  • mazowieckie4 kobiety

  • śląskie4 kobiety

  • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).