Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KWARCIŃSKA

Aktualność danych:

KWARCIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (101 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 381 osób, z czego:

381

kobiet

Męska forma nazwiska to KWARCIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2588. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KWARCIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie30 kobiet

 • kujawsko-pomorskie32 kobiety

 • lubelskie5 kobiet

 • lubuskie8 kobiet

 • łódzkie3 kobiety

 • małopolskie101 kobiet

 • mazowieckie12 kobiet

 • opolskie10 kobiet

 • podkarpackie5 kobiet

 • pomorskie5 kobiet

 • śląskie37 kobiet

 • warmińsko-mazurskie16 kobiet

 • wielkopolskie52 kobiety

 • zachodniopomorskie25 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).