Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KWASIŃSKA

Aktualność danych:

KWASIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (24 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 85 osób, z czego:

85

kobiet

Męska forma nazwiska to KWASIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2884. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KWASIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 kobiet

  • kujawsko-pomorskie24 kobiety

  • lubelskie9 kobiet

  • łódzkie3 kobiety

  • mazowieckie7 kobiet

  • pomorskie12 kobiet

  • śląskie8 kobiet

  • warmińsko-mazurskie5 kobiet

  • wielkopolskie4 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).