Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KWASIBORSKA

Aktualność danych:

KWASIBORSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (297 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 519 osób, z czego:

519

kobiet

Męska forma nazwiska to KWASIBORSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2450. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KWASIBORSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie36 kobiet

 • kujawsko-pomorskie5 kobiet

 • lubelskie6 kobiet

 • łódzkie50 kobiet

 • mazowieckie297 kobiet

 • podlaskie22 kobiety

 • pomorskie10 kobiet

 • śląskie4 kobiety

 • świętokrzyskie6 kobiet

 • warmińsko-mazurskie23 kobiety

 • wielkopolskie19 kobiet

 • zachodniopomorskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: