Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KWASOWSKA

Aktualność danych:

KWASOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (15 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 60 osób, z czego:

60

kobiet

Męska forma nazwiska to KWASOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2909. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KWASOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie3 kobiety

  • mazowieckie7 kobiet

  • podkarpackie2 kobiety

  • podlaskie15 kobiet

  • śląskie5 kobiet

  • świętokrzyskie6 kobiet

  • zachodniopomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).