Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KWASOWSKI

Aktualność danych:

KWASOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (14 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 51 osób, z czego:

51

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to KWASOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2882. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KWASOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn

  • mazowieckie7 mężczyzn

  • podlaskie14 mężczyzn

  • pomorskie3 mężczyzn

  • śląskie5 mężczyzn

  • świętokrzyskie4 mężczyzn

  • zachodniopomorskie12 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).