Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KWASUCKI

Aktualność danych:

KWASUCKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (9 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 11 osób, z czego:

11

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to KWASUCKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2922. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KWASUCKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie9 mężczyzn

  • mazowieckie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).