Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KWASZYŃSKA

Aktualność danych:

KWASZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (10 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 31 osób, z czego:

31

kobiet

Męska forma nazwiska to KWASZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2938. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KWASZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • lubelskie2 kobiety

  • mazowieckie5 kobiet

  • pomorskie10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).