Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KWATERA

Aktualność danych:

KWATERA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (176 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 252 osoby, z czego:

122

kobiety

130

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.94.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2847. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2803. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KWATERA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie96 mężczyzn, 80 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn, 8 kobiet

  • świętokrzyskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie17 mężczyzn, 18 kobiet

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).