Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KWATEROWSKA

Aktualność danych:

KWATEROWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (13 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 41 osób, z czego:

41

kobiet

Męska forma nazwiska to KWATEROWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2928. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KWATEROWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie12 kobiet

  • łódzkie3 kobiety

  • pomorskie10 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • wielkopolskie13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).