Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KWATERSKA

Aktualność danych:

KWATERSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (23 osoby).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 84 osoby, z czego:

84

kobiety

Męska forma nazwiska to KWATERSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2885. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KWATERSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • mazowieckie9 kobiet

  • podlaskie10 kobiet

  • pomorskie23 kobiety

  • śląskie16 kobiet

  • świętokrzyskie7 kobiet

  • wielkopolskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).