Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KWELA

Aktualność danych:

KWELA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (81 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 172 osoby, z czego:

86

kobiet

86

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2883. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2847. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KWELA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie38 mężczyzn, 43 kobiety

  • lubuskie2 kobiety

  • pomorskie20 mężczyzn, 22 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).