Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KWESTOROWSKI

Aktualność danych:

KWESTOROWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (9 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 32 osoby, z czego:

32

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to KWESTOROWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2901. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KWESTOROWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie9 mężczyzn

  • łódzkie2 mężczyzn

  • małopolskie4 mężczyzn

  • mazowieckie8 mężczyzn

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie3 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).