Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KWIĘDACZ

Aktualność danych:

KWIĘDACZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (50 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 120 osób, z czego:

59

kobiet

61

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.97.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2910. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2872. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KWIĘDACZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie16 mężczyzn, 23 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • opolskie6 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie24 mężczyzn, 26 kobiet

  • świętokrzyskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).