Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KWIATOS

Aktualność danych:

KWIATOS – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (91 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 129 osób, z czego:

63

kobiety

66

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.95.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2906. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2867. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KWIATOS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie3 kobiety

  • łódzkie44 mężczyzn, 47 kobiet

  • mazowieckie7 mężczyzn, 10 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie7 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: