Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KWICZAK

Aktualność danych:

KWICZAK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (12 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 46 osób, z czego:

26

kobiet

20

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.3.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2943. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2913. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KWICZAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • lubelskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubuskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • opolskie5 mężczyzn, 7 kobiet

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).