Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KWICZALA

Aktualność danych:

KWICZALA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (236 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 498 osób, z czego:

234

kobiety

264

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.89.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2735. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2669. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KWICZALA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie63 mężczyzn, 44 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • opolskie40 mężczyzn, 42 kobiety

  • podkarpackie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • podlaskie2 kobiety

  • pomorskie3 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie122 mężczyzn, 114 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).