Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KWIDZIŃSKA

Aktualność danych:

KWIDZIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (1189 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 1443 osoby, z czego:

1443

kobiety

Męska forma nazwiska to KWIDZIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1572. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KWIDZIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 kobiet

  • kujawsko-pomorskie19 kobiet

  • małopolskie5 kobiet

  • mazowieckie5 kobiet

  • pomorskie1189 kobiet

  • śląskie12 kobiet

  • świętokrzyskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie7 kobiet

  • wielkopolskie8 kobiet

  • zachodniopomorskie20 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).