Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KWIDZIŃSKI

Aktualność danych:

KWIDZIŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (1264 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 1468 osób, z czego:

6

kobiet

1462

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to KWIDZIŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2963. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

1523. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KWIDZIŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie18 mężczyzn

  • łódzkie2 mężczyzn

  • małopolskie4 mężczyzn

  • pomorskie1264 mężczyzn

  • śląskie8 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie10 mężczyzn

  • wielkopolskie8 mężczyzn

  • zachodniopomorskie22 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).