Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KWIDZINSKA

Aktualność danych:

KWIDZINSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie pomorskim.

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 102 osoby, z czego:

102

kobiety

Męska forma nazwiska to KWIDZINSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2867. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KWIDZINSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • pomorskie98 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).