Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KWIECIŃSKA

Aktualność danych:

KWIECIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (557 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 3971 osób, z czego:

3971

kobiet

Męska forma nazwiska to KWIECIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

527. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KWIECIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie292 kobiety

 • kujawsko-pomorskie244 kobiety

 • lubelskie224 kobiety

 • lubuskie84 kobiety

 • łódzkie224 kobiety

 • małopolskie274 kobiety

 • mazowieckie557 kobiet

 • opolskie64 kobiety

 • podkarpackie130 kobiet

 • podlaskie37 kobiet

 • pomorskie119 kobiet

 • śląskie413 kobiet

 • świętokrzyskie193 kobiety

 • warmińsko-mazurskie72 kobiety

 • wielkopolskie513 kobiet

 • zachodniopomorskie177 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL