Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KWIECIAK

Aktualność danych:

KWIECIAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (88 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 186 osób, z czego:

104

kobiety

82

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.27.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2865. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2851. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KWIECIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • kujawsko-pomorskie12 mężczyzn, 14 kobiet

  • łódzkie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie3 kobiety

  • mazowieckie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • wielkopolskie39 mężczyzn, 49 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).