Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KWIECINSKA

Aktualność danych:

KWIECINSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (6 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 16 osób, z czego:

16

kobiet

Męska forma nazwiska to KWIECINSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2953. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KWIECINSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie3 kobiety

  • śląskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).