Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KWIKA

Aktualność danych:

KWIKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (73 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 121 osób, z czego:

65

kobiet

56

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.16.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2904. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2877. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KWIKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubelskie36 mężczyzn, 37 kobiet

  • lubuskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie2 mężczyzn

  • mazowieckie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • pomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).