Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KWILECKA

Aktualność danych:

KWILECKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (7 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 14 osób, z czego:

14

kobiet

Męska forma nazwiska to KWILECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2955. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KWILECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • lubuskie7 kobiet

  • mazowieckie4 kobiety

  • śląskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).