Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KWILIŃSKA

Aktualność danych:

KWILIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (39 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 106 osób, z czego:

106

kobiet

Męska forma nazwiska to KWILIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2863. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KWILIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 kobiet

  • kujawsko-pomorskie39 kobiet

  • lubuskie2 kobiety

  • mazowieckie7 kobiet

  • warmińsko-mazurskie16 kobiet

  • wielkopolskie7 kobiet

  • zachodniopomorskie22 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).