Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KWILIŃSKI

Aktualność danych:

KWILIŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (40 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 117 osób, z czego:

117

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to KWILIŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2816. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KWILIŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie40 mężczyzn

  • lubuskie2 mężczyzn

  • mazowieckie4 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie20 mężczyzn

  • wielkopolskie10 mężczyzn

  • zachodniopomorskie29 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).