Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KWILMAN

Aktualność danych:

KWILMAN – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (58 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 101 osób, z czego:

53

kobiety

48

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.1.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2916. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2885. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KWILMAN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie2 kobiety

  • łódzkie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • mazowieckie29 mężczyzn, 29 kobiet

  • podkarpackie3 kobiety

  • podlaskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).