Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KWILOSZ

Aktualność danych:

KWILOSZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (222 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 276 osób, z czego:

136

kobiet

140

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.97.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2833. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2793. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KWILOSZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubuskie3 mężczyzn

  • małopolskie12 mężczyzn, 8 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • podkarpackie111 mężczyzn, 111 kobiet

  • świętokrzyskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).