Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KWINTA

Aktualność danych:

KWINTA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (634 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 1159 osób, z czego:

548

kobiet

611

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.9.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2421. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2322. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KWINTA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie43 mężczyzn, 37 kobiet

 • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn, 5 kobiet

 • łódzkie3 kobiety

 • małopolskie341 mężczyzn, 293 kobiety

 • mazowieckie11 mężczyzn, 16 kobiet

 • opolskie53 mężczyzn, 39 kobiet

 • podkarpackie3 mężczyzn

 • pomorskie14 mężczyzn, 11 kobiet

 • śląskie58 mężczyzn, 51 kobiet

 • świętokrzyskie17 mężczyzn, 21 kobiet

 • wielkopolskie38 mężczyzn, 34 kobiety

 • zachodniopomorskie12 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: