Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KWINTOWSKA

Aktualność danych:

KWINTOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (17 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 25 osób, z czego:

25

kobiet

Męska forma nazwiska to KWINTOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2944. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KWINTOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie17 kobiet

  • podkarpackie3 kobiety

  • śląskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).