Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KWINTOWSKI

Aktualność danych:

KWINTOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (24 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 29 osób, z czego:

29

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to KWINTOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2904. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KWINTOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie24 mężczyzn

  • podkarpackie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).