Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KWIOTEK

Aktualność danych:

KWIOTEK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (193 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 516 osób, z czego:

267

kobiet

249

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.07.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2702. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2684. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KWIOTEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie16 mężczyzn, 17 kobiet

  • kujawsko-pomorskie3 kobiety

  • małopolskie3 kobiety

  • opolskie58 mężczyzn, 65 kobiet

  • śląskie94 mężczyzn, 99 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).