Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KWISKA

Aktualność danych:

KWISKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie śląskim.

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 58 osób, z czego:

26

kobiet

32

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.81.

Żeńska forma nazwiska to KWISKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2943. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2901. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KWISKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • śląskie31 mężczyzn, 22 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).